# کانون_همیاران_طبیعت

همایش ملی جنگل‌های زاگرس مرکزی برگزار شد.

به همت کانون دانشجویی همیاران طبیعت جهاد دانشگاهی واحد لرستان،همایش ملی جنگلهای زاگرس مرکزی قابلیت ها و تنگناها برگزار شد. رئیس ... ادامه مطلب
/ 4 نظر / 67 بازدید