جدول زمانی سمینار ناگفته‌های محیط‌زیست برای توسعه

جدول زمانی سمینار ناگفته‌های محیط‌زیست برای توسعه در دانشگاه‌های استان تهران به صورت زیر است. در صورت تمایل برای حضور در این جلسات می توانید با دبیر اجرایی سمینار در این دانشگاه‌ها تماس بگیرید.

          نام‌کانون                           نام‌دانشگاه        تاریخ            ساعت   

1-  دوستداران محیط‌زیست            صنعتی‌شریف        26مهر              16-18     

خانم مازیار:  nin.maziar@gmail.com

 

 2-  انجمن‌علمی محیط‌زیست         تهران‌شمال         4آبان         10:30-12

خانم محمدیان: zahra_in@yahoo.com

 

3-  ترنم تپش طبیعت                         پیام‌نورقم         5آبان             10:30-12   

خانم رضوانی:  mohitzist_pnu@yahoo.com

 

4- گروه احیاء مناطق خشک و کوهستانی   دانشگاه‌تهران   17‌آبان   13:30-15 

خانم مقیمی‌نژاد: fmoghimi_66@ut.ac.ir    

/ 0 نظر / 28 بازدید