100نفر از 290نماینده مجلس حامی محیط زیست هستند

سلام,
شاید همگی خوشحال شویم از این که ١٠ نماینده از ٢٩٠ نماینده مجلس عضو فراکسیون محیط زیست هستند و این مقوله برای آنان دارای اهمیت است اما به نظرم به این فکر کنیم که ١٩٠ نماینده عضو این فراکسیون نیستند! امیدوارم روزی برسد که دغدغه محیط زیست فراگیر و همگانی شود و این فراکسیون با سایر فراکسیون ها مورد قیاس قرار نگیرد. آن روز می شود امید بیشتری به مصوبات محیط زیستی مجلس داشت و آینده ی روشن تری را برای این مقوله درنظر گرفت.

خبر آنلاین: امروز بعدازظهر پانزدهمین مجمع عمومی بین المجالس آسیا و اقیانوسیه با عنوان توسعه و محیط زیست(تغییرات آب و هوا یی- گردشگری)درمالزی به پایان می رسد .

ایران پیشنهاد داد تا این اجلاس در سال 2013 در تهران برگزار شود که این پیشنهاد به عنوان یکی از مفاد دستور جلسه مورد بررسی قرار خواهد گرفت و ممکن است  دو سال آینده کشور ما میزبان این اجلاس باشد .

رییس فراکسیون محیط زیست مجلس دکتر محمدرضا تابش هم یکی از سخرانان این اجلاس بود که عدم اجماع همه کشورها در اتخاذ اهداف و راهبردهای جهانی برای مقابله با آثار سوء تغییرات آب و هوایی و گرمایش زمین؛ همچنین گزارش اجمالی از وضعیت تولید و مهار گازهای گلخانه ای در ایران و دستاوردهای بخش گردشگری  ایران از مهمترین محورهای سخنرانی نماینده ایران بود که بخش های از آن را  می خوانید:

  مشارکت فعال جمهوری اسلامی ایران در عرصه جهانی برای مقابله با تغییرات اب و هوایی

جمهوری اسلامی ایران با حضور و مشارکت فعال در اجلاسهای  منطقه ای و بین المللی و پیگیری روند مذاکرات سعی دارد جایگاه  خودرا  در عرصه محیط زیست  جهانی  تثبیت نموده و با انجام تعهدات، نقش مشارکت جویانه خویش را در حفظ و حراست از محیط زیست و تحقق توسعه پایدارجهانی ایفا نماید.  به عنوان نمونه می توان ازتدوین قوانین زیست محیطی  در برنامه توسعه کشور و اختصاص بودجه سالیانه برای اجرای آنها و برنامه ریزی ملی  برای کاهش  انتشار  گاز های  گلخانه ای  و نیز انطباق کشور با شرایط  آب و هوایی جدید نام برد.

تا سال 2025 ؛در ایران  میزان گاز های گلخانه ای به 1.9 میلیارد تن افزایش خواهد یافت

در حوزه اجرای برنامه عمل کشوری در زمینه تغییرات آب وهوایی، جمهوری اسلامی ایران گزارش ملی اول را در سال 2003 به سازمان ملل متحد تسلیم کرده و گزارش ملی دوم خود را در سال جاری2011 آماده وارسال خواهد کرد.همچنین آیین نامه ملی اجرای کنوانسیون تغییرات آب وهوا و پروتکل کیوتو در سال 2009 به تصویب دولت رسیده است. بر اساس گزارش ملی ایران میزان انتشار گازهای گلخانه ای در سال 2000، 491 میلیون تن بوده و پیش بینی می شود که تا سال 2025 و در صورت عدم اجرای صحیح برنامه عمل  متاسفانه به 1.9 میلیارد تن افزایش یابد و در صورتیکه بتوانیم با افزایش توان ملی، بهره گیری از تکنولوژی های پیشرفته و کمکهای بین المللی و سرمایه گذاری ملی، برنامه عمل ملی را بطور جامع اجرایی کنیم میزان انتشار گازهای گلخانه ای با رشدی منطقی به 700 میلیون می رسد.

طی 5 سال گذشته ایجاد 1250 منطقه نمونه گردشگری به تصویب هیات دولت رسیده

 جمهوری اسلامی ایران در زمینه توسعه توریسم نیز اقدامات قابل ملاحظه ای را به انجام رسانده است. چنانچه طی 5 سال گذشته ایجاد 1250 منطقه نمونه گردشگری به تصویب هیات دولت رسیده است. زیر ساخت 35 روستا به عنوان روستای هدف گردشگری انجام شده است. برای ساخت مجتمع های تفریحی و توریستی توسط بخش خصوصی 600 میلیون دلار وام پرداخت شده است. تعداد گردشگران طی 5 سال گذشته با رشد 72درصدی به 3121000 نفر در سال جاری افزایش یافته است.

در مجلس شورای اسلامی 100 نفر از 290 نماینده، در فراکسیون توسعه پایدار، محیط زیست و منابع طبیعی عضویت دارندکه با علاقمندی و دقت نظر مباحث مربوط به محیط زیست را پیگیری کرده و در تدوین قوانین و برنامه های توسعه پنج ساله و بودجه سالیانه مدافع و حامی طبیعت و محیط زیست هستند.   

توسعه پایدار مهمترین مسئله مورد بحث در جوامع امروزی

توسعه پایدار، ابعاد چندگانه آن بویژه حفظ  محیط زیست و برخورداری  از حیاتی روبه رشد در کره زمین با  مجموعه  اکوسیستمهای آن  و بهره گیری از تنوع زیستی ، در زمره مهمترین مسایل مورد بحث در جوامع امروزی هستند. در سالهای اخیر میزان پایبندی حکومتها به مسائل زیست محیطی و حفاظت از آن و نیز رعایت اصول توسعه پایدار و حفظ محیط زیست و گسترش فرهنگ آن، معیارهای اساسی برای ارزیابی رشد جوامع به شمار می آیند.

بعد زیست محیطی توسعه پایدار زمینه های مختلفی از جمله حفاظت از اتمسفر، خاک، جنگلها،کوهستانها،استفاده مناسب از زمین، کویرزدایی، کشاورزی، تنوع زیستی، مدیریت منابع آب، مدیریت مواد شیمیایی خطرناک وتقریباً تمامی جنبه هایی را در برگیرد که به نحوی بر رشد و بقای انسان و به طور کلی حیات تأثیر می گذارند.

این اجلاس عصر چهارشنبه با صدور قطعنامه پایان می یابد .

/ 0 نظر / 22 بازدید