پیشنهاد بدید، جایزه بگیرید!

بعد از گردهمایی اول و آشنایی با گروههای دانشجویی فعال محیط زیست، مدتها توی این فکر بودیم که چطور میشه به طور منسجم کار رو ادامه داد. بعد از کلی مشورت و جلسه با صاحبنظران و کارشناسان و فعالان محیط زیستی به این نتیجه رسیدیم که بهترین کار افتتاح «باشگاه دانشجویان حامی محیط زیست» است. الان در مراحل نهایی تهیه اساسنامه برای این باشگاه هستیم.

دوست داریم اسم این باشگاه را خود شما انتخاب کنید برای همین تا 9 مهرماه وقت دارید که پیشنهادات خودتون را برای ما بفرستید. 

بهترین اسم را به عنوان اسم باشگاه انتخاب می کنیم و به پیشنهاددهنده جایزه ارزنده‌ ای اعطا خواهد شد.

/ 2 نظر / 16 بازدید
محسن همدانی

بسیار کار خوب و ارزنده ایست من اسم خلیج فارس رو پیشنهاد می کنم

سیدمحمدموسوی

http://www.baztabonline.com/Default,fa-IR,BaztabOnline,Content,NewsDetail,Key,54848.aspx