کنفرانس مدیریت مناطق حفاظت شده

این کنفرانس توسط انجمن علمی دانشگاه تربیت معلم سبزوار در روزهای سه شنبه و چهارشنبه ٣ و ۴ خرداد ماه برگزار میشود. زمان برگزاری برنامه های این کنفرانس به شرح زیر است:

ـ سه شنبه  ٣/٣/٩٠ 
شروع کنفرانس وسخنرانی کلیدی                       12-9
مشاهده تئاتر خیابانی با موضوع محیط زیست     ١٢:۴۵-12
برپایی کارگاه طبیعت گردی                                 ١۴-١٣

میزگرد (بحث و جدل مهمانان و مسئولین در مورد موضوع)            15:30-١۴
پرسش و پاسخ و اختتامیه و تقدیر                                           1٧:30-1۵:30
بازدید از نمایشگاه کودک آگاه محیط زیست پاک داخل شهر و  اختتامیه آن        ٢٠-١۶

ـ چهارشنبه ۴/٣/٩٠

بازدید از پناهگاه حیات وحش شیراحمد(درصورت رسیدن به حدنصاب و فراهم بودن شرایط)  - صبح تا ظهر

/ 1 نظر / 20 بازدید
انجمن جوانان وارث زمین

انجمن جوانان وارث زمین در نظر دارد به منظور ارتقاء سطح آگاهی های افراد در زمینه طبیعت گردی صحیح، کارگاه آموزشی با عنوان" روش درست طبیعت گردی" را روز شنبه مورخ 90/3/7 ساعت 9 الی 13 ظهر برگزار نماید. این کارگاه آموزشی به صورت گروهی در محل سازمان ملی جوانان استان تهران برگزار میگردد. متقاضیان شرکت در کارگاه فوق می توانند تا تاریخ 90/3/5 با شماره تماس انجمن جهت ثبت نام تماس حاصل فرمایند. شماره تماس: 09371351092 - 88583003 ایمیل: varese.zamin@yahoo.com