مجمع دانشجویان حامی محیط زیست و منابع طبیعی

مجمع دانشجویان حامی محیط زیست و منابع طبیعی با هدف ایجاد ارتباط منسجم و مستمر بین گروههای دانشجویی فعال در عرصه محیط زیست و منابع طبیعی تشکیل و همزمان با دومین گردهمایی افتتاح شد. انتخابات اولین شورای مرکزی این مجمع نیز در این گردهمایی برگزار شد و ‌افراد زیر به عنوان اعضای اصلی شورای مرکزی انتخاب شدند:

ـ میثم باباخانی از انجمن علمی محیط زیست دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن

ـ نجمه بابایی فر از انجمن جوانان وارث زمین

ـ رسول جزینی از انجمن علمی محیط زیست دانشگاه صنعتی اصفهان

ـ کاوه خادمی از انجمن حامیان محیط زیست آبیدر (ئاویه ر) از دانشگاه پیام نور واحد سنندج

ـ مجید دریکوند از کانون همیاران طبیعت جهاد دانشگاهی واحد لرستان

ـ عیسی طلعتی از انجمن علمی محیط زیست دانشگاه زابل

ـ بهزاد مرادخانی از انجمن علمی محیط زیست دانشگاه پیام نور واحد زنجان

5 کارگروه جهت انجام فعالیتهای مجمع  تعریف گردید. این کارگروه ها به شرح زیر میباشند که آئین نامه مربوط به هر یک آنها را با کلیک بر روی آن می توانید ببینید:

- کارگروه آموزش

- کارگروه ارتباط با کانون ها

- کارگروه پژوهش

- کارگروه فرهنگی

- کارگروه روابط عمومی

/ 0 نظر / 21 بازدید