برگزاری کارگاه روش درست طبیعت گردی

انجمن جوانان وارث زمین در نظر دارد به منظور ارتقاء سطح آگاهی های افراد در زمینه طبیعت گردی صحیح، کارگاه آموزشی با عنوان" روش درست طبیعت گردی"  را روز شنبه مورخ 90/3/7 ساعت 9 الی 13 ظهر برگزار نماید. این کارگاه آموزشی به صورت گروهی در محل سازمان ملی جوانان استان تهران برگزار میگردد. متقاضیان شرکت در کارگاه فوق می توانند تا تاریخ 90/3/5 با شماره تماس انجمن جهت ثبت نام تماس حاصل فرمایند.
شماره تماس: 09371351092 - 88583003
ایمیل: varese.zamin@yahoo.com
/ 0 نظر / 22 بازدید