کودکان زیستمندان آینده
ساعت ٢:٥۸ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/٧/۱٧  کلمات کلیدی:

 آقای عظیمی (کانون دوستداران محیط زیست دانشگاه تربیت دبیر شهیدرجائی) به بهانه شانزده مهر، روز جهانی کودک مطلب زیر را ارسال نمودند:

دوران کودکی در رشد و پرورش کودکان اهمیت ویژه ای دارد. در واقع پایه و اساس رشد جسمی، عاطفی و اجتماعی کودکان در این سالها شکل می‌گیرد. از این رو توجه به این دوران با ارتقاء سطح دانش و فراهم نمودن زمینه آموزش های زیست محیطی برای آنان امری ضروری می باشد.

در ماده 29 پیمان جهانی حقوق کودک چنین آمده است: باید شرایط مناسبی را ایجاد کرد تا کودکان بتوانند محیط و طبیعت اطراف خود را بشناسند و برای حفظ محیط زیست خود تلاش کنند.

در واقع کودک به عنوان یک شهروند زیست محیطی مسئولیت حفظ زمین را به عهده دارد و می‌بایست برای طی این راه آماده و تربیت شود. امروزه بزرگترها به سختی می‌توانند عادات بد خود را ترک کنند مفاهیمی همچون جلوگیری از تخریب طبیعت، بازیافت و یا حفظ انرژی کماکان برای بسیاری از ما ناآشنایند و آنها را به راحتی نمی‌پذیریم در حالیکه کودکان قادرند در صورت انتقال صحیح اطلاعات محیط زیست خیلی راحت‌تر در روند مشارکت قرار گرفته و فعالانه ایفای نقش کنند.

آموزش محیط زیست به کودکان بیشتر از این جهت حائز اهمیت است که در بسیاری از کشورهای در حال توسعه نظیر ایران کودکان جمعیت بسیار بالایی را تشکیل می‌دهند، ضمن آنکه کودکان در برابر آلودگی‌ها و آثار تخریب محیط زیست آسیب‌پذیرترند، لذا در فعالیتهای مربوط به محیط زیست و توسعه، توجه خاص به کودکان و منافع ایشان ضروری است و بدین ترتیب می‌توان امیدوار بود که پایداری آتی هرگونه اقدامی برای بهبود وضعیت محیط زیست تضمین شود.