معرفی 16 گروه برتر
ساعت ۱٠:٢۳ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٩/٢/۸  کلمات کلیدی: اخبار گردهمایی

ضمن تقدیر و تشکر از همه گروه ها، لیست زیر اسامی ١۶ گروه برتر (به ترتیب حروف الفبا)هستند که به خاطرتعداد و کیفیت فعالیت ها، ایده ها و کارهای خلاقانه، مدت زمان تشکیل گروه و تنوع کاری و... معرفی می شوند. مطمئن هستیم که از سال بعد این لیست بسیار طویل تر خواهد بود.

انجمن علمی محیط زیست دانشگاه آزاد اردبیل

مجمع محیط زیست دانشگاه صنعتی اصفهان

انجمن علمی محیط زیست مجتمع آموزش عالی بهبهان

کانون دوستداران محیط زیست دانشگاه تربیت دبیر شهیدرجایی

انجمن علمی محیط زیست دانشگاه تربیت معلم سبزوار

پژوهشکده انرِژی و محیط زیست بسیج دانشجویی دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران

انجمن علمی محیط زیست دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

انجمن علمی محیط زیست دانشگاه آزاد اسلامی واحد دماوند

گروه طبیعت زیبا دانشگاه زابل

کانون محیط زیست دانشگاه علوم پزشکی زاهدان

انجمن علمی محیط زیست دانشگاه شیراز

انجمن علمی تخصصی برگ سبز دانشگاه علامه محدث نوری

انجمن علمی محیط زیست دانشگاه فردوسی مشهد

انجمن حامیان جنگل های لرستان دانشگاه لرستان

کانون محیط زیست دانشگاه محقق اردبیلی

انجمن علمی محیط زیست دانشگاه یزد