جدول زمانبندی برنامه های گردهمایی
ساعت ۱۱:۳٢ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٩/۱/٢۱  کلمات کلیدی: اخبار گردهمایی

همایش در روزهای چهارشنبه و پنج شنبه اول و دوم اردیبهشت ماه برگزار می شود.

فهرست برنامه ها به شرح زیر می باشد:

- سه شنبه  ٣١/١/٨٩:

ساعت ١۴ : آغاز پذیرش گروهها و افراد غیرتهرانی و برپایی نمایشگاه

ساعت ٢١: شام

- چهارشنبه ١/٢/٨٩:

ساعت ٨ :پذیرش

ساعت ٨:٣٠: نشست آشنایی گروهها

ساعت ١٠:٣٠:‌ پذیرایی و بازدید از نمایشگاه

ساعت ١١: افتتاحیه

ساعت ١٣: ناهار و نماز

ساعت ١۴:٣٠: برگزاری کارگاه های تخصصی (هفت کارگاه به صورت همزمان) 

ساعت ١۶:٣٠: پذیرایی

ساعت١٧: بازدیدهای جانبی

ساعت ٢٠: شام و نماز

- پنج شنبه ٢/٢/٨٩:

ساعت ٩: نشست با مسئولان

(نشست ١:‌مسئولان دانشگاهی ، نشست ٢: مسئولان محیط زیست طبیعی، ‌نشست٣: مسئولان شهرداری تهران، ‌نشست ۴: رسانه )

ساعت ١٢: ناهار       ساعت ١٣: نماز

ساعت ١۴: بازدید از نمایشگاه

ساعت ١۵: اختتامیه

زمانبندی برنامه های همایش را می توانید در جدول زمانبندی مشاهده کنید.