بیانیه دانشجویان حامی محیط زیست و منابع طبیعی در حمایت از دریاچه ارومیه
ساعت ۳:٤٤ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/٢/۱٤  کلمات کلیدی: اخبار گردهمایی

این بیانیه توسط اعضای کانون گردشگری و محیط زیست دانشگاه پیام نور ارومیه و همچنین اعضای کانون حمایت از محیط زیست دانشگاه پیام نور نیشابور تهیه شد و دانشجویان حاضر در دومین گردهمایی گروه های دانشجویی حامی محیط زیست و منابع طبیعی آن را امضا نمودند:

«دریاچه ارومیه دومین دریاچه شور دنیا می باشد. دریاچه ارومیه که با نامهای تاریخی ریما، شیکاسته، چیچست و کبودان بزرگ ترین دریاچه داخلی ایران بوده که زمین شناسان قدمت آن را بیش از ۴٠٠ هزار سال تخمین می زنند که در طول تاریخ شاهد دگرگونی های بسیار بوده است که هیچ گاه در این حد وضع وخیمی نداشت.

لجن های این دریاچه به دلیل داشتن خاصیت درمانی و حتی قابلیت استفاده در تولید لوازم آرایشی ـ بهداشتی مورد توجه بسیاری از کشورهای دنیا می باشد.

آرتومیاارومیانیا مختص دریاچه ارومیه می باشد که تغذیه صدها هزار پرنده بومی و مهاجر از جمله فیلامینگو می باشد. دریاچه ارومیه به دلیل داشتن ارزش های اکولوژیک در سال ١٣۴۶ به عنوان منطقه حفاظت شده و در سال ١٣۵۴ به پارک ملی ارتقا یافت. 

در سال 1356 براساس مصوبات MAB به عنوان یکی از مناطق بین المللی ذخیره گاه های زیست کره در جهان به ثبت رسیده است. این دریاچه با تمام جزایر آن در سال 1354 به عنوان یکی از تالاب های بین المللی و در کنوانسیون رامسر به عنوان یکی از مناطق مهم زیست گاه پرندگان انتخاب گردید. در حوزه آبخیز دریاچه و جزایر آن 27 پستاندار، 212 گونه پرنده،41 گونه خزنده، 7 گونه دوزیست و 26 گونه ماهی زیست می کنند. 102 جزیره در دریاچه ارومیه وجود دارد که همه آنها از سوی سازمان یونیسکو به عنوان ذخیره گاه طبیعی به ثبت رسیده است.

حال با این تفاسیر این منبع ارزشمند جهانی سالهای پایانی عمر خود را سپری می کند. و تمامی آنچه گفته شد را باید به دست فراموشی سپرد مگر آنکه به برنامه هایی که برای رفع بحران پیش بینی شده جامه عمل بپوشانیم.

آیا برای جلوگیری از مرگ دریاچه ارومیه، مرگ جانداران این دریاچه زیبا، کویر شدن آذربایجان و حتی شمال غرب ایران

راه چاره ای نیست؟؟؟

چقدر سهل انگاری؟؟؟

چقدر برنامه های بی سرانجام؟؟؟

چقدر فرضیه پردازی؟؟؟

آیا واقعا وقت آن نرسید که به فکر عمل باشیم؟؟؟

آیا اهمیت این قضیه هنوز برای مسئولین محترم مشهود نیست؟؟؟

و در انتها از همه گروه های دانشجویی خواستاریم برای آنکه یاد این دریاچه کویر شده در ذهن ها بماند برای اختصاص روزی در تقویم کشوری این طومار را تایید نمایند. »

به امید روزی که شاهد احیای دریاچه ارومیه باشیم ...