معرفی گروههای برگزیده دومین گردهمایی
ساعت ۳:۳۱ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/٢/٥  کلمات کلیدی: اخبار گردهمایی

ضمن تشکر از همه گروههای فعال حامی محیط زیست و منابع طبیعی حاضر در برنامه، لیست گروههایی که از نظر دانشجویان،‌اساتید، کارشناسان سازمان حفاظت محیط زیست، کارشناسان سازمان جنگل ها،‌مراتع و آبخیزداری کشور و سازمان دانشجویان  به عنوان فعالترین گروهها، برگزیده و انتخاب شدند (به ترتیب حروف الفبا)، به شرح زیر است:

ـ انجمن دوستداران طبیعت دانشگاه پیام نور مرکز آران و بیدگل

ـ انجمن علمی تحقیقاتی کاوش دانشگاه صنعتی شریف

- انجمن علمی جغرافیا دانشگاه پیام نور بندرانزلی (به انتخاب گروههای دانشجویی)

ـ انجمن علمی جنگلداری پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

ـ انجمن علمی محیط زیست دانشگاه تربیت معلم سبزوار

ـ انجمن علمی محیط زیست دانشگاه آزاد همدان

ـ  انجمن اورمان دانشگاه پیام نور زنجان

ـ کانون پیام طبیعت سبز دانشگاه پیام نور تاکستان

ـ کانون حامیان محیط زیست دانشگاه علوم پزشکی زاهدان

ـ کانون دوستداران محیط زیست دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی

ـ کانون دوستداران محیط زیست دانشگاه صنعتی شریف

ـ کانون گردشگری و محیط زیست سازمان دانشجویان دانشگاه پیام نور ارومیه

- گروه مهندسی محیط زیست دانشگاه آزاد اردبیل (به انتخاب گروههای دانشجویی)

ـ مجمع محیط زیست دانشگاه صنعتی اصفهان

- کانون همیاران طبیعت جهاد دانشگاهی لرستان (به انتخاب گروههای دانشجویی)